Menu

Rehabilitació de cobertes aprofitant bigues estructurals de fusta existents

Rehabilitació de cobertes de fusta a Barcelona

Cobertes Reser SL té un departament tècnic amb una basta experiència en rehabilitació de cobertes i en les solucions tècniques que aquestes necessiten.
En aquest departament s'analitza cada projecte presentat i es realitza una verificació minuciosa del mateix. La verificació efectuada es realitza a partir de la normativa vigent en cada Ajuntament i tenint com a punt de partida i element principal les directives impartides pel codi tècnic de l'edificació.

Amb el transcurs dels anys les teulades acaben deteriorant, i la seva funció de preservar l'edifici i la seva estructura d'humitats, aïllament tèrmic i acústic es queden reduïdes notablement.

En el cas particular d'antics teulades amb estructura de fusta portant (rulls o fusta serrada), el nostre Departament Tècnic procedirà reverificando l'estructura existent, per així conèixer les condicions de treball adaptat a les noves condicions de càrrega a què es veurà sotmesa d'acord amb les instruccions del Codi Tècnic de l'Edificació.

Això permetrà d'una manera pràctica, senzilla i sobretot econòmica, de col · locar els reforços necessaris per tal de sustentar el nou entablonado o encadellat sobre les antigues bigues de fusta existent atès que el càlcul de verificació efectuat ens donarà la certesa que la nova coberta es sustentés de manera correcta.
A continuació els passos a seguir són els tradicionals d'una coberta normal en teula o pissarra, que són els següents:

1. - Entablonado o Encadellat

Es constituirà mitjançant claus una nova superfície plana en taules o machimbre que sustentés les posteriors capes que conformen la coberta.

2. - Impermeabilització

Gràcies al nostre sistema de treball amb làmines de cautxú EPDM (butil) o transpirables podem aconseguir una estanquitat perfecta de la coberta així protegit, el que ens permet assegurar l'eficàcia de la impermeabilització

3. - Aïllament tèrmic

Els materials aïllants tèrmics són aquells que dificulten la transmissió de la calor o fred, amb l'ús d'aquests materials s'aconsegueix disminuir notablement.
Entre la gamma de materials específics per a aquest tipus d'aïllament el més consolidat és el Polietilè extruït que es presenta en diferents gruixos d'acord amb el grau d'aïllament a aconseguir.

4. - Cambra d'aire

Les cobertes ventilades es distingeixen per crear una cambra d'aire en moviment entre la coberta i l'exterior incrementant així aïllament tèrmic i acústic, això s'aconsegueix mitjançant la col.locació d'un enllistonat de fusta tractada de 4 x 2 cm (rastrelado), de forma transversal , amb una separació d'acord amb el tipus i les dimensions de la teula o la pissarra a col · locar.

5. - Teula ceràmica

Reserva disposa d'una extensa gamma de models de teules ceràmiques, de diferents fabricants, amb una gran gamma de peces de remats i colors.
Oferint una garantia del fabricant de 35 anys.

6. - Pissarra

La pissarra destaca per la seva impermeabilitat, inalterabilitat, versatilitat, bellesa i la seva perfecta integració amb l'entorn natural sense trencar l'harmonia del paisatge.
Varietat de formats tant per a cobertes com per paviments. Garantia de 10 anys en la creació de la coberta.

.

FORMATS PISSARRA:

  • RODONA
  • RECTANGULAR
  • ROMBE
  • PIC-PALA

MODELS TEULA:

  • TEULA MIXTA
  • TEULA DOMUS
  • TEULA PLASMA