Menu

Solucions tècniques: Finestres per a teulades

Per a la correcta instal · lació de la seva finestra, d'afegir sempre un cèrcol d'estanquitat, garantint així un drenatge segur i efectiu de l'aigua de pluja, proporcionant claredat i llum natural.

Per a un major grau de confort, les finestres estan dissenyades per poder instal · persianes i cortines elèctriques, sense necessitat d'afegir cap cable ni component addicional.

L'atractiu disseny i estanquitat de les finestres ens permet integrar-les gairebé sense sobresortir de la teulada seguint l'estètica del acabat final de la coberta independentment que aquesta sigui de teula o pissarra