Menu

Showroom Cobertes Reser

El primer Showroom de cobertes.

Podran veure les capes de formació de la coberta i els seus materials, aïllament, impermeabilització, cambra d'aire, acabat perimetral i els materials de subjecció.
Escollir tipus i color de teula, àrab, mixta i domus.
Escollir pissarra rectangular o rodona.
Els envernissats interiors.
També podran veure dos tipus de forjats de fusta, el tradicional i el unidireccional.


Instal.lacions

ver el detalle ver el detalle ver el detalle ver el detalle ver el detalle ver el detalle ver el detalle ver el detalle

Combinacions i colors de Bigues

ver el detalle ver el detalle ver el detalle ver el detalle ver el detalle ver el detalle ver el detalle ver el detalle ver el detalle ver el detalle ver el detalle ver el detalle ver el detalle

Combinacions de panels

ver el detalle ver el detalle ver el detalle