Menu

Rehabilitació de naus amb estructura d'acer

Cobertes de naus industrials a Barcelona

Cobertes Reser SL té un departament tècnic amb una vasta experiència en rehabilitació de cobertes i en les solucions tècniques que aquestes necessiten.

En aquest departament s'analitza cada projecte presentat i es realitza una verificació minuciosa del mateix. La verificació efectuada es realitza a partir de la normativa vigent en cada Ajuntament i tenint com a punt de partida i element principal les directives impartides pel   codi tècnic de l'edificació.

Amb el transcurs dels anys les teulades acaben deteriorant, i la seva funció de preservar l'edifici i la seva estructura d'humitats, aïllament tèrmic i acústic es queden reduïdes notablement.

n el cas particular d'antigues naus amb estructura d'acer, el nostre Departament Tècnic procedeix reverificando l'estructura existent, per així adaptar-les a les noves condicions de càrrega a què es veurà sotmesa d'acord amb les instruccions del Codi Tècnic de l'Edificació.

Això permetrà d'una manera pràctica, senzilla i sobretot econòmica, de col · locar els reforços necessaris per tal de sustentar el nou entablonado o encadellat que servirà d'estructura base per a la sustentació de la nova coberta.


A continuació els passos a seguir són els tradicionals d'una coberta normal en teula, que són els següents:

1. - Impermeabilització

Gràcies al nostre sistema de treball amb làmines de cautxú EPDM (butil) o transpirables podem aconseguir una estanquitat perfecta de la coberta així protegit, el que ens permet assegurar l'eficàcia de la impermeabilització.

2. - Aïllament tèrmic

Els materials aïllants tèrmics són aquells que dificulten la transmissió de la calor o fred, amb l'ús d'aquests materials s'aconsegueix disminuir notablement.
Entre la gamma de materials específics per a aquest tipus d'aïllament el més consolidat és el Polietilè extruït que es presenta en diferents gruixos d'acord amb el grau d'aïllament a aconseguir.
Donat el cas de no necessitar per les seves característiques d'un aïllament tèrmic, la capa d'EPDM serà subjectada mitjançant un rastrejat longitudinal clavat al entablonado inferior.

3. - Cambra d'aire

Les cobertes ventilades es distingeixen per crear una cambra d'aire en moviment entre la coberta i l'exterior incrementant així aïllament tèrmic i acústic, això s'aconsegueix mitjançant la col.locació d'un enllistonat de fusta tractada de 4 x 2 cm (rastrejat), de forma transversal , amb una separació d'acord amb el tipus i les dimensions de la teula a col · locar.

4. - Teula ceràmica

Reserva disposa d'una extensa gamma de models de teules ceràmiques, de diferents fabricants, amb una gran gamma de peces de remats i colors.
Oferint una garantia del fabricant de 35 anys.

 


  • TEULA MIXTA
  • TEULA DOMUS
  • TEULA PLASMA