Menu

Sostre acabat en Encadellat

Estructures per teulades de fusta a Barcelona

El disseny d'avantguarda i les noves concepcions arquitectòniques pel que fa al disseny d'interiors d'habitatges d'alt Standard suggereix l'ús de f orjados en fusta conferint a aquests ambients una calidesa que altres materials no aconsegueixen amb la fiabilitat de la fusta racionalment tractada.

Cobertes Reser ofereix tant a professionals del sector com al promotor interessat la solució més convenient i adequada per als seus forjats en fusta amb acabat en Encadellat amb un entrebigat amb funció decorativa i resistent de gran bellesa tant a la part inferior com superior, aquest tipus de forjat està especialment indicat en treballs de reformes d'antigues vivendes, que permeten d'una forma senzilla i econòmica la creació d'una planta golfa amb la materialització mitjançant bigues de fusta fixades mitjançant encastaments metàl · lics a les parets de càrrega existent d'un forjat que serà posteriorment revestit amb una tarima de 2,3 cm amb matrizado de machimbre, que donarà una gran bellesa a l'ambient inferior mentre que al pis superior amb un acabat en vernís obtindrem un paviment amb un aspecte molt elegant i la resistència necessària per al seu trànsit normal.

Aquest tipus d'estructures de fusta són tractades pel nostre Departament Tècnic amb el coneixement i la veterania que confereixen els anys dedicats a aquest tema particular.

Els aspectes referents a càlcul de l'estructura , Projectes i Assumeixes Tècnics exigits pels ajuntaments i en un tot d'acord amb les justificacions exigides pel Codi tècnic de l'edificació seran resoltes pel nostre Departament Tècnic a satisfacció dels nostres clients i l'Administració.