Menu

Sostre de fusta amb acabat hidròfug

Estructures de fusta per a teulades a Barcelona

El disseny d'avantguarda i les noves concepcions arquitectòniques pel que fa al disseny d'interiors d'habitatges d'alt Standard suggereix l'ús de forjats en fusta combinats amb altres materials conferint a aquests ambients d'una calidesa que altres materials no aconsegueixen amb la fiabilitat de la fusta racionalment tractada.

Cobertes Reser ofereix tant a professionals del sector com al promotor interessat la solució més convenient i adequada per als seus forjats en fusta amb acabat hidròfug amb un entrebigat amb funció decorativa i resistent de gran bellesa tant a la part inferior com superior permetent tractaments decoratius en la seva part inferior d'acord amb les preferències decoratives del propietari, decorador o arquitecte, diferents als condicionats per la fusta, i en la part superior una llibertat absoluta per al revestiment permetent paviments que van des al parquet al terratzo.

Aquest tipus d'estructures de fusta són tractades pel nostre Departament Tècnic amb el coneixement i la veterania que confereixen els anys dedicats a aquest tema particular.

Els aspectes referents a Càlcul de l'estructura, Projectes i Assumeixes Tècnics exigits pels ajuntaments i en un tot d'acord amb les justificacions exigides pel Codi tècnic de l'edificació seran resoltes pel nostre Departament Tècnic a satisfacció dels nostres clients i l'Administració.