Menu

Rehabilitació de cobertes· Teula

Recuperació de teulades a Barcelona

Cobertes Reser SL. posseeix un departament tècnic amb una vasta experiència en rehabilitació de cobertes i en les solucions tècniques que aquestes necessiten.

En aquest departament s'analitza cada projecte   presentat i es realitza una verificació minuciosa del mateix.La verificació efectuada es realitza a partir de la normativa vigent en cada Ajuntament i tenint com a punt de partida i element principal les directives impartides pel   Codi Tècnic de l'Edificació.

Amb el transcurs dels anys els teulades acaben deteriorant, i la seva funció de preservar l'edifici i la seva estructura d'humitats, aïllament tèrmic i acústic es queden reduïdes notablement.

 

Passos importants en la rehabilitació d'una coberta:

1. - Impermeabilització

Gràcies al nostre sistema de treball amb làmines de cautxú EPDM (butil) o transpirables podem aconseguir una estanquitat perfecta de la coberta així protegit, el que ens permet assegurar l'eficàcia de la impermeabilització.

2. - Aïllament tèrmic

Els materials aïllants tèrmics són aquells que dificulten la transmissió de la calor o fred, amb l'ús d'aquests materials s'aconsegueix disminuir notablement.
Entre la gamma de materials específics per a aquest tipus d'aïllament el més consolidat és el Polietilè extruït que es presenta en diferents gruixos d'acord amb el grau d'aïllament a aconseguir.

3. - Cambra d'aire

Les cobertes ventilades es distingeixen per crear una cambra d'aire en moviment entre la coberta i l'exterior incrementant així aïllament tèrmic i acústic, això s'aconsegueix mitjançant la col · locació d'un doble enllistonat de fusta tractada de 4 x 2 cm (rastrelado), amb una separació d'acord amb el tipus i les dimensions de la pissarra a col · locar.

4. - Teula ceràmica

La pissarra destaca per la seva impermeabilitat, inalterabilitat, versatilitat, bellesa i la seva perfecta integració amb l'entorn natural sense trencar l'harmonia del paisatge.
Varietat de formats tant per a cobertes com per paviments.Garantia de 10 anys a la   creació de la coberta.

·                    

  • TEULA MIXTA
  • TEULA DOMUS
  • TEULA PLASMA