Menu

Rehabilitació de cobertes · Pissarra

Recuperació de teulades a Barcelona

Cobertes Reser SL té un departament tècnic amb una vasta experiència en rehabilitació de cobertes i en les solucions tècniques que aquestes necessiten.

Gràcies al nostre sistema de treball amb làmines de cautxú EPDM (butil) o transpirables podem aconseguir una estanquitat perfecta de la coberta així protegit, el que ens permet assegurar l'eficàcia de la impermeabilització.

 

Passos importants per a la rehabilitació d'una coberta:

1. - Impermeabilització

Gràcies al nostre sistema de treball amb làmines de cautxú EPDM o transpirables podem aconseguir prestacions òptimes, el que ens permet assegurar l'eficàcia de la impermeabilització.

2. - Aïllament tèrmic

Els materials aïllants tèrmics són aquells que dificulten la transmissió de la calor o fred, amb l'ús d'aquests materials s'aconsegueix disminuir notablement.Reserves   disposa d'un ventall de varietats per a aquesta finalitat. (Preguntar Mètode Col · locació Reserves)

3. - Cambra d'aire

Les cobertes ventilades es distingeixen per crear una cambra d'aire en moviment entre la coberta i l'exterior incrementant així aïllament tèrmic   i acústic .

4. - Pissarra

També destaca per la seva impermeabilitat, inalterabilitat, versatilitat, bellesa i la seva perfecta integració amb l'entorn natural sense trencar l'harmonia del paisatge.

Varietat de formats tant per a cobertes com per paviments. Garantia de 10 anys en la creació de la coberta.

  • RODONA
  • RECTANGULAR
  • ROMBE
  • PIC-PALA