Menu

Cobertas Lleugeras Verdas

 


 

Informació sobre les diferents capes de la Coberta Lleugera Verda

 

Impermeabilització

Primera capa, un cop col·locada l'estructura amb panell sandwich, procedim a la impermeabilització, col·locant una làmina EPDM (butil)

Drenatge

Segona capa, col·locació drenatge, es tracta d'una capa de drenatge i retenidora d'aigua de poliestirè d'alta resistència. Està format per concavitats on s'emmagatzemen l'aigua de la pluja i del reg. L'aigua sobrant es conduirà cap a les canaletes d'evacuació. Aquesta capa drenant posseeix en la part superior unes petites perforacions que asseguren una adequada ventilació del substrat.

Substrat

Tercera capa, Substrat, la terra de jardí estàndard no es pot utilitzar per a la Coberta Lleugera Verda en lloc de terra normal, s'utilitzen substrats especialment formulats per complementar la vegetació de la Coberta Lleugera Verda. El substrat té alta capacitat de retenció d'aigua fins a 30 litres per m2.

SEDUM

Capa 4 i definitiva, Sedum, de 8 a 11 varietats de plantes 100% biodegradables, és estacional i no té necessitat de manteniment per al client, és un gran aïllament tèrmic.

Ejemplo de impermeabilización poliurea fría

 

Impermeabilización poliurea fría

La poliurea fria es un membrana impermeabilizante de gran dureza y resistencia contra el desgaste que una vez aplicada en condiciones de humedad, ofrece una gran estabilidad y durabilidad. Al ser membrana impermeabilizante se ahorran juntas y cualquier tipo de unión ya que el acabado es uniforme, continuo y de una sola pieza.

Drenaje

Drenaje, se trata de una capa de drenaje y retenedora de agua de poliestireno de alta resistencia. Esta capa asegura la continua aireación, retención y drenaje de agua en construcción de la Cubierta Ligera Verde.

Sustrato

Sustrato, la tierra de jardín estándar no se puede utilizar para la Cubierta Ligera Verde en lugar de tierra normal, se utilizan sustratos especialmente formulados para complementar la vegetación de la Cubierta Ligera Verde. El sustrato tiene alta capacidad de retención de agua hasta 30 litros por m2.

Riego

Instalaremos un sistema de riego para periodo de implantación que es cuando hay que hacer aportaciones más importantes de agua para asegurar el correcto agarre de las plantas al sustrato y para el periodo de mantenimiento, los riegos son muy puntuales, mas importante en el periodo estival, asegurándonos de conseguir un volumen correcto de las plantas de Sedum obteniendo un funcionamiento correcto del aislamiento de la cubierta.

Base

Texto en espera...


COBERTES RESER aplica en estructures el mètode CLV, és a dir, una Coberta Lleugera Verda. Lleugera perquè quan la coberta arriba al seu màxim pes, parlem d'un màxim de 50 Kg / m2. Verd perquè apliquem un Sedum en tota la superfície i d'aquesta manera aconseguim una coberta molt atractiva.

 

Beneficis de la Coberta Lleugera Verda

 

 

 

Beneficis mediambientals

Reducció de temperatura ambiental

Coneguda com a efecte "illa de calor urbà", reduint considerablement la temperatura urbanística.

Retenció d'aigües pluvials

Redueix la càrrega del clavegueram entre un 70% i 95% per la seva capacitat de retenció d'aigües pluvials.

Depuració de les aigües pluvials

Mitjançant la biofiltració natural s'impedeix que els contaminants i toxicitats puguin arribar a l'aigua corrent, canals, afavorint la qualitat de l'aigua de la zona.

Reducció del CO2

1m2 de Coberta Lleugera Verda pot absorbir la mateixa quantitat de CO2 que emet un vehicle normal en un recorregut de 80 km. Ajudant en una de les principals causes de l'escalfament global.

Aire més net

Recullen les partícules en suspensió de l'aire, com ara la pol·lució urbana, metalls pesants i compostos orgànics volàtils de l'atmosfera de la zona. Un efecte positiu en la qualitat de l'aire i la salut dels seus habitants.

Hàbitat natural

Restableix el cicle Ecológic o alterat per la infraestructura urbana.


BENEFICIS ECONÒMICS

Major durada de les cobertes i manteniment

Estan protegides dels danys mecànics, de la radiació ultraviolada i les temperatures extremes, com a resultat una reducció dels costos de restauració i manteniment.

Eficiència energètica

Ajuden a reduir l'consum d'energia un 35% en calefacció i un 75% en refrigeració, reduint les seves despeses.

Reducció del soroll

Ofereix un bon aïllament acústic, fa que la vivenda sigui més tranquil·la i crea un ambient més agradable.

 


BENEFICIS SOCIALS

Aspecte natural

Canvia respecte a les construccions de formigó i introdueix canvis importants en l'arquitectura moderna. Una millor integració a l'entorn creant amb aquests espais verds un ambient natural i psicològicament relaxant a la vista i als sentits demostrat científicament.

Té un valor afegit als immobles comercials i residencials.